Kilpailun säännöt

Oulun kaupunki järjestää arvonnan toukokuun 20. päivä alkaen. Kampanja kestää heinäkuun 2020 loppuun saakka eli päättyy 00.00 1.8.2020.

Palkintona arvotaan Oura-hyvinvointisormus (arvo noin 280 euroa) Oulun kaupungin brändikyselyssä (linkki) tapahtuvan suoran kilpailun kautta. Kampanjan aikana arvotaan yksi (1) palkinto yhteystietonsa jättäneiden kesken.

Yleistä

Oulun kaupungilla on oikeus julkaista voittajien nimet verkkosivuillaan ja sosiaalisen median kanavissaan. Nimi- ja yhteystietoja voidaan luovuttaa sekä jakaa henkilötietolain mukaisesti.

Osallistumalla kilpailuun hyväksyt sen säännöt.

Oulu pidättää oikeuden muutoksiin kampanjan aikana.

1. Arvonnan järjestäjä

Oulun kaupunki

Käyntiosoite: Oulu10, Torikatu 10

Y-tunnus: 0187690-1

2. Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus

Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä kerrotaan selvästi kampanjasivustolla osoitteessa tulevaisuus.oulu.com. Arvontaan voivat osallistua kaikkia Suomessa asuvat henkilöt, pois lukien henkilöt, jotka ovat osallistuneet arvonnan suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen. Jos arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on arvonnan järjestäjälle oikeus hylätä osallistuminen.

3. Voittajien valitseminen

Voittajat arvotaan kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Mikäli arvonnan

voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, on arvonnan järjestäjällä oikeus valita tilalle toinen voittaja.

4. Palkinnot

Arvonnan palkinnot on määritelty näissä säännöissä. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan tai tapahtumaan.

5. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Osallistumalla arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan arvonnan virallisia sääntöjä ja arvonnan järjestäjän päätöksiä. Arvonnan järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä kampanjasivuilla.

6. Henkilötietojen käsittely

Arvonnan järjestäjä käsittelee arvontaan osallistuvien tietoja ainoastaan arvonnan toteuttamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi. Lisätietoja tietosuojasta löytyy osoitteesta https://www.ouka.fi/documents/5340458/18571431/Tietosuojaseloste_viestinn%C3%A4n+verkkopalvelut.pdf/def70391-ebad-41a3-b8d2-72d2c6aad158.

7. Voittajien nimen julkaiseminen

Arvontaan osallistujat myöntävät arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta.

8. Järjestäjän ja kilpailuun osallistujan vastuut

Arvonnan järjestäjä vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Arvontaan

osallistujat vapauttavat arvonnan järjestäjän yhteistyökumppaneineen vahingosta,

joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan. Arvonnan järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan

osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

9. Muut ehdot

Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja arvonnan järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien arvonnan järjestäjästä riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Twitterin, YouTuben tai Instagramin käyttöehtoja.

Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan kampanjasivuilla.